Op 29 oktober a.s. zal de bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI) van de overheid plaatsvinden bij de rechtbank te Den Haag

Gepubliceerd: 16 juli 2019

In een artikel van 29 juni jl. toont de Volkskrant aan dat het op grote schaal koppelen en met geheime algoritmen analyseren van persoonsgegevens van burgers met behulp van het SyRI informatiesysteem tot op heden heeft gefaald: https://privacynieuws.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=20811:syri,-het-fraudesysteem-van-de-overheid,-faalt-nog-niet-%C3%A9%C3%A9n-fraudegeval-opgespoord&catid=166:big-data&idU=1&acm=916_497

Inmiddels is bekend geworden dat op 29-10 a.s. de rechtszitting tegen SyRI zal plaatsvinden; het exacte tijdstip zal nog nader bekend worden gemaakt. 

In maart 2018 heeft een maatschappelijke coalitie bestaande uit het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad en auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari de Nederlandse overheid via een dagvaarding officieel aangeklaagd vanwege de inzet van SyRI. In oktober 2018 heeft de vakbond FNV zich aangesloten bij de coalitie. Onze stichting KDVP is officieel procespartij op basis van het feit dat SyRI o.a. ook een bedreiging vormt voor het medisch beroepsgeheim.

SyRI is zo opgezet dat alle bij de overheid in databanken aanwezige gegevens, waaronder ook bijzondere persoonsgegevens, aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Daarna kan met behulp van een voor iedereen geheim algoritme worden bepaald of burgers een risico voor fraude vormen. Als de analyse van SyRI aangeeft dat er sprake is van een fraude-risico, wordt de burger in kwestie opgenomen in het “Register Risicomelding”. Het Register Risicomelding is vervolgens in te zien door allerlei overheidsinstellingen. Het is de bedoeling voor deze risico-analyse ook medische persoonsgegevens (gegevens uit de gezondheidszorg) te gebruiken, hetgeen een directe bedreiging betekent voor het medisch beroepsgeheim. SyRI verschaft de overheid zo een onbeperkte bevoegdheid om zonder concrete verdenking of geldige aanleiding op grote schaal persoonsgegevens van onverdachte burgers op te eisen en deze op geheime en oncontroleerbare wijze eventueel tegen hen te gebruiken. De coalitie van procespartijen vinden deze ontwikkeling dan ook een serieuze bedreiging van onze rechtsstaat. Zie voor uitgebreide informatie over deze juridische procedure en de publiekscampagne www.bijvoorbaatverdacht.nl.

De zitting op 29 a.s. oktober is vrij toegankelijk. Zie de website van de Rechtbank Den Haag voor informatie over het bijwonen van zittingen. Mogelijk zal de zitting ook worden gestreamd.