Wetsontwerp kwaliteitsregistraties zorg (Wkz) regelrechte bedreiging voor het medisch beroepsgeheim

Gepubliceerd: 29 juli 2021

Niet praktiserend huisarts W. Jongejan maakt in zijn artikel dd 27-7-2021 (www.zorgictzorgen.nl) terecht gehakt van het voornemen van onze overheid om de toestemming van de patiënt af te schaffen bij gebruik van zorgdata in kwaliteitsregistraties. Dit zou in eerste instantie betrekking hebben op kwaliteitsregistraties in de medisch specialistische zorg maar in tweede instantie wil de minister dit uitbreiden naar de GGZ.

 

Onlangs heeft Minister van Ark een wetsvoorstel gelanceerd dat het verwerken van zorgdata voor kwaliteitsregistraties mogelijk moet maken zonder dat door patiënten hiervoor expliciete, geïnformeerde toestemming is gegeven. Medische persoonsgegevens zijn echter – ook als ze vóór verzending zijn gespeudonimiseerd - nog steeds bijzondere persoonsgegevens. De AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens dan ook niet toe zonder die expliciete, geïnformeerde toestemming van de patiënt.

 

Om deze hindernis te omzeilen wil men via de Wkz een uitzonderlijke, wettelijke verwerkingsgrondslag voor die kwaliteitsregistraties in het leven roepen. Het verwerken van zorgdata voor kwaliteitsregistraties zonder expliciete, geïnformeerde toestemming van de patiënt is echter een onaanvaardbare inbreuk op het medisch beroepsgeheim. Het is nog steeds zo dat de patiënt beslist of zijn zorgdata voor andere doelen gebruikt mag worden dan alleen in het kader van de behandeling zelf. Daar gaat alleen de patiënt over en dus zou dit wetsvoorstel de facto een afschaffing van het medisch beroepsgeheim inhouden. De KDVP maakt zich dan ook ernstig zorgen om deze volgende “aanslag” op het medisch beroepsgeheim.

 

Hier kunt u het volledige artikel getiteld “Overheid wil toestemming patiënt uitbannen bij gebruik zorgdata in kwaliteitsregistraties” van W. Jongejan lezen.