• Uitspraak dd 25-1-2021 in de juridische procedure van de KDVP tegen de AP over de Gedragscode Zorgverzekeraars
  • Uitspraak dd 5-2-2020 in de SyRI procedure (Risicoprofileringssysteen SyRI). Deze juridische procedure tegen de Nedelandse Staat was aangespannen door een coalitie van 8 partijen, onder wie de KDVP
  • Nieuwe Beslissing op Bezwaar dd 16-12-2019 door de AP naar aanleiding van het Bezwaarschrift van Mw. Berkelaar  over het gepseudonimiseerd verzamelen van zorgdata door Stichting Benchmark GGZ (SBG)
  • Uitspraak dd 25-9-2018 in de juridische procedure van de KDVP tegen de AP over de opt-outregeling
  • Uitspraak dd 1-12-2017 door de Hoge Raad in de juridische procedure van VPHuisartsen tegen VZVZ over het LSP. Bij deze hele juridische procedure is de KDVP nauw betrokken geweest
  • Uitspraak dd 2-8-2017 (Kort Geding) door de voorzieningenrechter in de juridische procedure van de actiegroep “Stop Benchmark met ROM” tegen SBG. KDVP was een van de eisende partijen
  • Tussen-uitspraken 1 en 2 Midden-Nederland dd 7-7-2017 in de juridische procedure van Burgerrechtenvereniging Vrijbit (www.vrijbit.nl) tegen de AP over de Gedragscode Zorgverzekeraars en het DIS, waar de KDVP nauw bij betrokken is geweest
  • Uitspraak dd 13-11-2013 in de jurische procedure van de KDVP over het goedkeuringsbesluit Gedragscode Zorgverzekeraars door het CBP (sinds 1-1-2016 AP)
  • Uitspraak dd 21-3-2013 in de juridische procedure van de KDVP tegen het CBP over de opt-outregeling van de NZa
  • Uitspraak dd 8-3-2012 in de juridische procedure van de KDVP tegen het CBP over de onvolkomen opt-outregeling van de NZa
  • Uitspraak dd 2-8-2010 in juridische procedure van de KDVP tegen het CBP vanwege de tariefbeschikking van de NZa