KDVP vraagt in hoorzitting bij CBP op 9-7-2015 om handhavend optreden tegen onrechtmatige verwerking van medische persoonsgegevens

Gepubliceerd: 14 juli 2015

Zoals in eerdere nieuwsberichten op deze site reeds te lezen valt, heeft de KDVP het CBP een aantal keren benaderd met het verzoek tot handhavend optreden om ervoor te zorgen dat bij gebruikmaking van de bezwaarregeling/opt-outregeling geen diagnostische informatie bij de verzekeraar terecht kan komen.

Op basis van de uitspraken van de CBb rechter moeten alle cliënten die worden behandeld voor psychische klachten de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de opt-outregeling. Bij gebruikmaking van deze opt-outregeling moeten clienten er ook op kunnen vertrouwen dat er daadwerkelijk geen diagnostische informatie naar de verzekeraar gaat.

Bij de bestaande aangepaste digitale declaratieprocedures die bedoeld zijn om gebruikt te worden bij afgifte van een privacyverklaring wordt via het DBC-tarief ten onrechte echter toch diagnose-informatie verstrekt aan de zorgverzekeraar. Door het ontbreken van een effectieve digitale opt-outregeling is de verwerking van diagnose informatie in de GGZ in strijd met CBb uitspraak en daarmee onrechtmatig.

Op onze verzoeken om handhavend op te treden tegen deze onrechtmatige verwerking van medische persoonsgegevens op basis van misleidende, niet effectieve digitale declaratie procedures  heeft het CBP afwijzend gereageerd.

De KDVP heeft bezwaar aangetekend tegen dit besluit van het CBP om af te zien van handhavend optreden. Naar aanleiding van het door de KDVP op 14-4-2015 ingediende bezwaarschrift heeft het CBP ons vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting.

Deze hoorzitting heeft op 9-7-2015 plaatsgevonden in Den Haag ten kantore van het CBP. In de hoorzitting heeft de KDVP ervoor gepleit dat het CBP haar beslissing herziet en alsnog overgaat tot handhavend optreden ten opzichte van die partijen die betrokken zijn bij de verwerking van medische persoonsgegevens in de GGZ.

Hier kunt u de notitie (“De praktijk van de Georganiseerde Onverantwoordelijkheid”) lezen die de KDVP op de hoorzitting heeft gepresenteerd.