TV programma Radar besteedt in uitzending aandacht aan het onrechtmatig opeisen en verwerken van privacygevoelige gegevens van patiënten door zorgverzekeraars. Toenemende informatiemacht bij verzekeraars leidt niet tot betere zorg voor patiënt

Gepubliceerd: 12 maart 2015

Patiënten hebben na de rechterlijke uitspraak van 2-8-2010 de mogelijkheid om via een zgn. privacyverklaring aan te geven dat zij niet willen dat hun diagnostische gegevens bij de verzekeraar belanden. De verzekeraar hoort de rekening in dat geval gewoon uit te betalen. Verzekeraars weigeren dit op allerlei manieren en zetten patiënt en hulpverlener onder druk om toch die privacygevoelige, diagnostische informatie aan te leveren.

Hierbij verwijzen verzekeraars naar procedures beschreven in de Gedragscode Zorgverzekeraars, die echter niet meer legitiem/rechtmatig zijn nadat de rechtbank Amsterdam de bewuste Gedragscode op 13-11-2013 heeft vernietigd, omdat deze geen juiste uitwerking vormt van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tot nu toe heeft Zorgverzekeraars Nederland de Gedragscode nog steeds niet aangepast en wordt de door zorgverleners bij zorgverzekeraars aangeleverde behandelinformatie onrechtmatig verwerkt.

Hier kunt u de Radar-uitzending dd 23-2-2015 alsnog bekijken.