KDVP aanwezig op symposium Stichting Bescherming Burgerrechten

Gepubliceerd: 16 december 2011

Op de dag van de Rechten van de Mens (10-12) vond een door de Stichting Bescherming Burgerrechten georganiseerd symposium plaats in Felix Meritis te Amsterdam. Sprekers uit de politiek , wetenschap en beleid toonden zich bezorgd over het feit dat steeds meer bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van burgers worden opgeslagen, verwerkt, doorgesluisd en gedeeld met anderen. Zowel de overheid als de private sector doen dit in toenemende mate zonder dat sprake is van een noodzakelijke inbreuk op de wettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees hier meer. De KDVP neemt deel aan het landelijk Platform Burgerrechten [ gelieerd aan de Stichting Bescherming Burgerrechten] en komt hierin op voor het behoud van privacy en vertrouwelijkheid in de GGZ.