Antwoord op Kamervragen Leijten [SP] over het DIS: minister Schippers grijpt [nog] niet in

Gepubliceerd: 03 juni 2011

Naar aanleiding van Kamervragen van SP kamerlid Renske Leijten heeft Minister Schippers op 30-05-2011 aangegeven zich niet te willen bemoeien met de vraag of de centrale database (DIS) in de GGZ mag blijven bestaan: zij vindt dat de rechter daarover moet beslissen. Zij volgt de lijn van Zorgverzekeraars/ NZa dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de beoordeling/ controle van declaraties van zorgaanbieders en vertrouwt er op dat de pseudonimisering afdoende geregeld is om de privacy van patiënten te beschermen. Op grond van deze overwegingen ziet zij geen aanleiding om in te grijpen op het besluit van de NZa om door te gaan met het uitbouwen van deze database en koppeling naar andere gegevensbestanden mogelijk te maken. Mocht blijken dat er wel privacyschending plaatsvindt, dan overweegt zij ingrijpen. Voor de gehele tekst, klik hier.