Kamervragen naar aanleiding van de BoB van de NZa

Gepubliceerd: 23 april 2011

De NZa gaat in haar nieuwe Beslissing op Bezwaar d.d. 5-4-2011 ten onrechte geheel voorbij aan zowel het oordeel als de daarin besloten opdracht van de CBb rechter van 2-8-2010 ten aanzien van het belang van privacy en vertrouwelijkheid bij de behandeling van psychische klachten. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft hierover afgelopen woensdag vragen voorgelegd aan de Minister van VWS. Meer informatie over deze vragen kunt u hier vinden.