Misbruik van behandelgegevens en function creep

Gepubliceerd: 22 april 2011

Burgers, patiënten en zorgverleners zijn zich nauwelijks bewust van de risico’s die kleven aan de verplichte aanlevering, opslag en koppeling van alle diagnose- en behandelgegevens aan de landelijke database DIS. De gehanteerde pseudonimisering van individuele behandelinformatie in het DIS kan herleiding van deze gegevens tot personen niet voorkomen. Lees hier meer over dit probleem en over de noodzaak om een ander, aangepast informatiesysteem op te zetten in een interview op 21-4 met de voorzitter van de Stichting KDVP. Dit interview is ook te vinden op de website van het Humanistisch Verbond (www.humanistischverbond.nl).