Meldplicht in de GGZ

Gepubliceerd: 18 april 2011

Op 14-4-2011 heeft de RIAGG-Rijnmond een bijeenkomst georganiseerd in de Unie te Rotterdam met als thema “meldplicht in de GGZ”. In de discussie werd enerzijds gewezen op de te verwachten averechtse effecten,indien professionals “veiligheidshalve” extra vaak melden om later niet het verwijt te krijgen dat ten onrechte geen melding is gedaan.Anderzijds werd het risico benoemd,dat het beroepsgeheim zo verder wordt uitgehold met alle nadelige gevolgen voor een zorgvuldige en integere hulpverlening.Overleg en samenwerking met collega’s over moeilijke gevallen,waarbij melding overwogen wordt, werd zinvoller gevonden als een meldplicht. De KDVP-bijdrage aan het boekje“Spookrijders in de zorg,een pleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht,privacyschending, afbraak van instituties en zonder megalomane systemen” kunt u hier vinden.