Beslissing op Bezwaar NZa

Gepubliceerd: 11 april 2011

NZa heeft op 5-4-2011 besloten tot ongegrond verklaring van zijn bezwaren! In reactie op de uitspraak van de CBb-rechter op 2-8-2010 heeft de NZa in haar beslissing op bezwaar besloten dat “de medische privacy en het medisch beroepsgeheim niet nopen tot het schrappen van de verplichting om diagnose-informatie op de nota te vermelden”. Deze verplichting blijft ook gelden voor de zelfbetalende patiënt/cliënt.Verder blijft de NZa van mening dat de bezwaren tegen de aanlevering van DBC’s aan het DIS hier buiten beschouwing dienen te blijven, aangezien deze bezwaren zich niet tegen de tariefbeschikking richten. Met deze beslissing negeert de NZa het oordeel van de hoogste bestuursrechter. Klik hier voor meer informatie