EPD van de baan

Gepubliceerd: 31 maart 2011

Op 30-3-2011 zei de Eerste Kamer unaniem "nee" tegen het EPD. Experts hadden al eerder gewezen op de risico's met betrekking tot de privacy van burgers ingeval van een dergelijk grootschalig systeem van informatie-uitwisseling. Zoals het EPD was opgezet, zou "Jan en alleman" (dus ook zorgverzekeraars) zich zo toegang kunnen verschaffen tot ieders medische data. De afwijzing van het EPD door de Senaat is in feite in lijn met de uitspraak van de CBb rechter, dat bij de ontwikkeling en invoering van deze grootschalige systemen voor informatieverwerking in de zorg namelijk geen of onvoldoende rekening is gehouden met privacybelangen van patiënten/cliënten.