Gesprek met NVVP na uitspraak CBb

Gepubliceerd: 23 maart 2011

Op 10-3-2011 hebben we met Arnoud van Buren (Voorzitter) en Judith Veenendaal (Directeur) van de NVVP gesproken over vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim bij de behandeling van psychische klachten na de uitspraak van het CBb. Dit gesprek heeft duidelijk gemaakt dat NVVP vooralsnog van mening is dat de uitspraak van onze hoogste bestuursrechter niet dwingt tot aanpassing van de huidige wijze van gegevensuitwisseling naar verzekeraars, naar het DIS en/of binnen de geïntroduceerde ROM systematiek. Bij de afsluiting van dit gesprek werd echter door onze gesprekspartners nadrukkelijk gesteld dat ook de NVVP zich tegen de huidige gegevensuitwisseling op basis van gespeudonimiseerde BSN (bij DIS en ROM aanlevering) zou keren zodra zou blijken dat deze gegevens direct (met sleutel) of indirect (door koppeling aan gegevens uit andere databestanden) herleidbaar zijn.

Ons standpunt dat herleiding van de aangeleverde persoonsgegevens nu al mogelijk is, werd niet door hen gedeeld, de NVVP gaat hierbij af op informatie van partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van de huidige gegevens uitwisseling. Het standpunt van de KDVP is gebaseerd op informatie van onafhankelijke IT-experts.

Wat betreft de directe herleidbaarheid hebben we ook nog gewezen op het recente voorstel van de Minister van justitie om gepseudonimiseerde behandelgegevens te kunnen opvragen en met sleutel te herleiden tot persoonsgegevens. Deze problematische ontwikkeling was de NVVP nog niet bekend.