Declaratieverkeer psychotherapeutische behandelingen

Gepubliceerd: 26 januari 2011

De Stichting KDVP benadert NZa om partijen betrokken bij het declaratieverkeer van psychotherapeutische behandelingen alsnog tot aanpassing van het declaratieregime voor vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters, zodat het mogelijk wordt om overeenkomstig de voorlopige voorziening opgelegd door de rechter te declareren zonder dat diagnose informatie is opgenomen in de rekening die wordt toegezonden aan verzekeraars. De werkafspraak gemaakt tussen NZa en Zorgverzekeraars Nederland is ondeugdelijk en maakt dat in declaraties nog steeds diagnose-informatie is vervat.