Overleg NVVP en NIP

Gepubliceerd: 26 januari 2011

De Stichting KDVP blijft het overleg zoeken met NVVP en NIP over het belang van vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim bij de behandeling van psychische klachten. De centrale overwegingen in de recente uitspraak van de rechter maken aanpassing van aanlevering, opslag en uitwisseling van behandelinformatie in de GGZ noodzakelijk. Op de Invitational Conference van het NIP over de DBC-systematiek (op 28 januari 2011 in Utrecht) zal door de KDVP worden ingegaan op noodzakelijke aanpassingen in de gegevensuitwisseling binnen de DBC-systematiek, gelet op het belang van beroepsgeheim en vertrouwelijkheid bij de behandeling van psychische klachten.