Zitting tegen de NZa vindt plaats op 22 november 2012

Gepubliceerd: 03 november 2012

In het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag zal op 22-11-2012 de behandeling plaatsvinden van het hernieuwde beroep van de KDVP tegen de Beslissing op Bezwaar (BoB) van de NZa. Aanvang van de zitting is 10.00 uur.

De NZa had op 7 juni 2012 een “opt-outregeling” uitgebracht die het voor cliënten en behandelaars binnen de verzekerde zorg mogelijk zou moeten maken bezwaar te maken tegen de aanlevering van diagnose- en behandelinformatie aan zorgverzekeraars en het DIS. Helaas is gebleken dat deze bezwaarregeling ondeugdelijk is en bijgevolg in de praktijk niet bruikbaar.

Omdat de door de NZa opgestelde opt-outregeling onvoldoende is uitgewerkt om daadwerkelijk te verhinderen dat tot de diagnose herleidbare informatie wordt uitgewisseld in declaratieprocedures, is de KDVP op 20 juli 2012 opnieuw in beroep gegaan tegen de NZa.

De behandeling van dit beroep op 22 november gebeurt in een openbare zitting en is dus vrij toegankelijk. We willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn om uw steun en betrokkenheid te laten blijken door vanaf de publieke tribune dit proces “live” te volgen!

Mocht er onverhoopt alsnog een wijziging komen in de huidige zittingsdatum dan plaatsen we daarover direct een bericht op onze site.