NZa heeft nieuwe Beslissing op Bezwaar genomen

Gepubliceerd: 12 juni 2012

De NZa heeft 7 juni 2012 haar beslissing bekend gemaakt. Deze nieuwe beslissing op bezwaar van de NZA pretendeert uitvoering te geven aan de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), maar omdat geen oplossing wordt geboden voor de herleiding van diagnose-informatie via op de nota/declaratie vermelde tarieven lijkt ook deze nieuwe beslissing niet op adequate wijze uitvoering te geven aan de eerdere uitspraak van het CBb. De beslissing van de NZA is ter beoordeling voorgelegd aan onze juridische experts. Voor zelfbetalende cliënten/patiënten is deze nieuwe beslissing op bezwaar sluitend en bestaat er definitief geen verplichting om diagnose-informatie te vermelden op de declaratie noch om informatie aan te leveren bij het DIS.