SP stelt vragen aan Minister Schippers naar aanleiding van uitspraak CBb

Gepubliceerd: 19 maart 2012

Naar aanleiding van de recente uitspraak door het CBb (8-3-2012) is door Renske Leijten (SP) op 19-3 weer een aantal kritische vragen gesteld aan de Minister van VWS. Deze vragen hebben zowel betrekking op de weigerachtige opstelling van de NZa om uitvoering te geven aan rechterlijke uitspraken als op de implicaties van deze CBb uitspraak voor de verplichte aanlevering van diagnose-informatie aan derden, die niet direct betrokken zijn bij de behandeling en niet gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim.