Uitspraak CBb in beroepsprocedure tegen Beslissing op Bezwaar van de NZa

Gepubliceerd: 09 maart 2012

Op 8 maart 2012 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de NZa. Het is een uitgebreide en zorgvuldig gemotiveerde uitspraak waarin het College de eerdere Beslissing op Bezwaar van de NZa vernietigt, voor zover deze niet tegemoet komt aan gegrond verklaarde bezwaren en onvoldoende uitwerking geeft aan overwegingen en conclusies in de eerdere uitspraak van het College (2-8-2010) in deze procedure. In deze nieuwe uitspraak van het CBb worden informatieverplichtingen met betrekking tot zorgverlening aan zelfbetalende patiënten niet verbindend verklaard en worden NZa en VWS verplicht om binnen drie maanden een uitzonderingsregeling te maken voor informatie-uitwisseling in de verzekerde zorg bij de behandeling van psychische klachten. Lees hier een eerste korte reflectie.