Werkzaam in de zorg en dus verdacht

Gepubliceerd: 13 februari 2012

Regeren, controleren en criminaliseren, het is de nieuwe drie-eenheid in de zorg. “Goed bestuur” in de zorg wordt steeds meer gekenmerkt door vergaande controleprocedures. Goed bestuur in de zorg gaat uit van wantrouwen. Vertrouwen moet verdiend worden en daarvoor behoeven professionals in de zorg “slechts” gedetailleerd te rapporteren over hun werkzaamheden. Recentelijk is Minister Schippers tot het inzicht gekomen, dat je ook te goed van vertrouwen kunt zijn door alleen maar kenbaar te controleren. De mystery guest komt er aan. Lees hier