Antwoorden Minister Schippers op Kamervragen SP over verplichte medewerking aan privaat EPD zijn ontwijkend, onjuist en onvolledig

Gepubliceerd: 04 februari 2012

Op 3 februari 2012 heeft de Minister gereageerd op de Kamervragen van SP Kamerlid Renske Leijten over bezwaren verbonden aan de private doorstart van het EPD. Het ontwijkende antwoord van de Minister op vragen over het niet verbindende karakter van bepalingen in contracten van zorgverzekeraars doet uitkomen, dat huisartsen zo niet kunnen worden verplicht tot medewerking. In haar antwoord negeert de Minister het onveilige karakter van de private doorstart van het LSP/EPD-systeem en miskent de eigen verantwoordelijkheid van zorgverleners bij de hantering van het beroepsgeheim in de praktijk. De Stichting KDVP heeft een reactie toegestuurd aan Renske Leijten.