VWS reageert in januari 2012 ontwijkend op brieven KDVP van juli en augustus 2011

Gepubliceerd: 31 januari 2012

In januari 2012 heeft het Ministerie van VWS uiteindelijk een reactie gestuurd op de door de KDVP in juli en augustus 2011 verzonden brieven over het stopzetten van de aparte registratie van psychotherapie en het uitblijven van effectieve maatregelen om uitvoering te geven aan de voorlopige voorziening opgelegd door de CBb rechter. In het antwoord van het Ministerie op deze brieven wordt totaal niet ingegaan op de vragen en argumenten in deze kwesties. De KDVP heeft het Ministerie hier op gewezen en gevraagd alsnog gemotiveerd te reageren op de gestelde vragen.