SP stelt Kamervragen over (niet) verplichte medewerking aan privaat EPD

Gepubliceerd: 20 januari 2012

Naar aanleiding van de door de KDVP naar buiten gebrachte conclusies over het onverbindende, niet verplichte karakter van bepalingen in contracten met zorgverzekeraars over de aanlevering van behandelgegevens, heeft het SP Tweede Kamerlid Renske Leijten kamervragen gesteld aan de Minister.