Verplichte medewerking aan privaat EPD onverbindend

Gepubliceerd: 19 januari 2012

In het verlengde van onze activiteiten voor het behoud van vertrouwelijkheid en beroepsgeheim in de GGZ werkt de KDVP samen met experts, die een veilig alternatief voor het EPD ontwikkelen. Eerder deze week heeft onze voorzitter er op gewezen, dat de in contracten met zorgverzekeraars opgenomen bepalingen die verplichten tot aanlevering van behandelgegevens, niet verbindend zijn. Op de website van het Platform bescherming Burgerrechten kunt u meer informatie vinden over deze kwestie.