CBP geeft aan Gedragscode Zorgverzekeraars definitieve goedkeuring

Gepubliceerd: 16 januari 2012

Op 13-12-2011 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan de Gedragscode Zorgverzekeraars met bijbehorend Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland een goedkeurende verklaring afgegeven. De bekendmaking van deze goedkeuring is op 10-1-2012 gepubliceerd in de Staatscourant. Als indiener van een zienswijze in deze goedkeuringsprocedure heeft de KDVP nu zes weken de tijd om te besluiten in beroep te gaan, indien we van mening zijn dat Zorgverzekeraars Nederland de gedragscode onvoldoende heeft aangepast. Het goedkeuringsbesluit en de nieuwe gedragscode liggen op dit moment ter beoordeling voor bij onze juristen.