VPHuisartsen start juridische procedure vanwege schending privacy patiënten en beroepsgeheim

Gepubliceerd: 15 maart 2013

VPHuisartsen (www.vphuisartsen.nl) heeft op 13 maart 2013 bij de rechtbank te Utrecht de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VzVz) gedagvaard als verantwoordelijke voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP is het elektronische netwerk dat uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners mogelijk moet maken. Dit LSP is per 1-1-2013 van start gegaan. Burgers wordt gevraagd zich aan te melden en toestemming te verlenen voor uitwisseling van hun medische informatie. Deze uitwisseling begint tussen huisartsen, apothekers en huisartsenposten en zal later worden uitgebreid met andere zorgverleners. VzVz wordt onrechtmatig handelen ten laste gelegd vanwege het feit dat het door deze organisatie ingevoerde LSP zodanig ernstige tekortkomingen heeft, dat huisartsen bij deelname zowel hun beroepsgeheim als de privacy van patiënten schaden.

 

Wilt u als professional in de zorg het initiatief van VPHuisartsen om op te komen voor privacy en beroepsgeheim ook steunen door de rechtmatigheid van de LSP-zorgstructuur ter toetsing aan de rechter voor te leggen, teken dan de steunlijst “Bescherming Beroepsgeheim” via www.vphuisartsen.nl.

 

Lees hier het volledige persbericht van VPHuisartsen.

Lees hier de korte samenvatting van de dagvaarding.

Lees hier de uitgebreide samenvatting van de dagvaarding.