Op 21 februari 2013 vond te Amsterdam de rechtszitting plaats over het beroep van de KDVP tegen de goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars door het CBP

Gepubliceerd: 25 februari 2013

Op 17-2-2012 heeft de KDVP beroep ingesteld tegen de definitieve goedkeuring door het CBP van de Gedragscode Zorgverzekeraars met bijbehorend protocol Materiële Controle. Een jaar later, op 21-2-2013, vond uiteindelijk de rechtszitting van dit beroep plaats bij de rechtbank te Amsterdam. De stichting KDVP is van mening dat het CBP in haar definitieve  goedkeuring een onjuiste beoordeling heeft gedaan met betrekking tot privacyrechten van cliënten en bewaking van het beroepsgeheim.

Deze juridische procedure richt zich o.a. op het ontbreken van een afdoende wettelijke legitimatie voor proportionele materiële controles door zorgverzekeraars met als gevolg dat inzage in cliëntdossiers in de praktijk wordt overgelaten aan de willekeur van zorgverzekeraars. Hier kunt u de pleitnotitie van de KDVP lezen.

Lees hier het persbericht over de rechtszaak tegen het CBP.