Rechtszaak om elektronisch patiënten dossier

Gepubliceerd: 04 februari 2013

VPHuisartsen, een belangenvereniging van huisartsen, spant een rechtszaak aan tegen de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitrollen van een landelijk systeem voor elektronische uitwisseling [LSP] van medische dossiers. “Het beroepsgeheim staat op het spel.”

Dat zegt Herman Suichies, bestuurslid van VPHuisartsen. Belangrijke zorgkoepels doen mee aan het LSP. “Dus lijkt het wel goed te zitten. Het tegendeel is het geval. Partijen laten zich in een achtbaan naar de afgrond van het medisch beroepsgeheim voeren.”

De rechtszaak wordt aangespannen tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie [VZVZ]. Deze is in 2011 opgericht voor de ontwikkeling en exploitatie van het elektronische systeem voor inzage in medische dossiers, het zogenaamde Landelijk Schakelpunt ofwel LSP. Naast huisartsen (LHV) nemen apothekers (KNMP), Ziekenhuizen (NVZ) en huisartsenposten (VHN) er aan deel.

Op dinsdag 5 februari zal de LHV-Ledenraad zich uitspreken of het op de ingeslagen LSP-weg wil doorgaan. Veel artsen twijfelen, evenals politici. Ook de Consumentenbond is kritisch, met name over de beveiligingaspecten.

VPHuisartsen trekt nu krachtig aan de bel. De vereniging heeft in december 2012  een aantal wezenlijke bezwaren ingebracht tegen het LSP ten aanzien van de zeggenschap over inzage van medische dossiers en de veiligheidsrisico’s . Niet de individuele burger/patiënt samen met de (huis)arts maar externe partijen, zoals belangengroeperingen die in VZVZ vertegenwoordigd zijn, zorgverzekeraars en overheidsinstanties, zullen straks mogelijk bepalen wie toegang krijgen tot de patiëntendossiers. Daarmee komt het beroepsgeheim onder druk te staan.

Beheerder VZVZ is niet van zins aanpassingen waardoor de privacy van burgers beter beschermd wordt, in het LSP-systeem aan te brengen. Een verplichte deelname door huisartsen komt nu dichterbij, omdat binnen VZVZ is afgesproken dat alternatieve communicatiesystemen straks niet meer onderhouden of ontwikkeld worden en de zorgverzekeraars hebben besloten alleen voor het LSP te zullen betalen.

De VPHuisartsen verzet zich hiertegen. “Het beroepsgeheim is een fundamenteel recht van burgers. En artsen hebben er een eed voor afgelegd. Los van de juridische risico’s die artsen lopen vinden we het principieel onjuist om het beroepsgeheim op de tocht te zetten door de zeggenschap over de ontsluiting van gegevens uit handen te geven aan derden binnen een risicovol LSP-systeem”

Ondanks het feit dat de animo voor het LSP (Opt-in) bij burgers tot op heden gering lijkt, vreest VPHuisartsen dat zachte of mogelijk harde dwang deze situatie kan doen kantelen. “En dan is er geen weg terug. Gegevens die openbaar zijn en/of in verkeerde handen terecht komen, haal je nooit meer terug. Het zijn voorspelbare maar ook vermijdbare risico’s . Daarover vraagt VPHuisartsen het oordeel van de rechter”

 

Voor meer informatie: http://nos.nl/artikel/470075-deel-huisartsen-in-actie-tegen-epd.html