KDVP maakt CBP attent op een juridisch onjuiste toetsing van subsidiariteit in haar advies over vermelding van zorgvraagzwaarte-informatie op de nota aan de zorgverzekeraar

Gepubliceerd: 03 november 2013

Op 4 september 2013 heeft het CBP haar advies - met bijbehorende bijlage - uitgebracht over de voorgenomen vermelding van de zgn. zorgvraagzwaarte-indicator op declaraties. In de afweging ten aanzien van het verstrekken van diagnose-informatie in de vorm van de zorgvraagzwaarte-indicator op de nota, hanteert het CBP een onjuiste subsidiariteittoetsing, die niet in overeenstemming is met een juridisch relevante toetsing op basis van het subsidiariteitsbeginsel. Een juridisch correcte subsidiariteittoetsing dient in te houden dat er uit degelijk onderzoek is gebleken dat niet een minder inbreukmakende manier is gevonden waarmee diagnose-informatie – in dit geval vervat in de zorgvraagwaarte-indicator - op declaraties kan worden uitgewisseld met zorgverzekeraars.

Daarnaast negeert het CBP in haar advies het feit dat de uitspraak van de CBb rechter ten aanzien van privacy en vertrouwelijkheid bij de behandeling van psychische klachten met name gebaseerd is op een oordeel met betrekking tot proportionaliteit. 

Hier kunt u de brief lezen die de KDVP op 1-11-2013 aan het CBP heeft gestuurd in reactie op haar advies ten aanzien van de zorgvraagzwaarte-indicator.