KDVP benadert Directie Curatieve Zorg van VWS om NZa aan te spreken op effectief uitvoering geven aan de door de CBb rechter opgelegde bezwaarregeling

Gepubliceerd: 29 september 2013

De KDVP heeft de NZa er herhaaldelijk op gewezen dat de bezwaarregeling, zoals door de CBb rechter opgelegd, in de praktijk nog steeds niet effectief kan worden toegepast. Hoewel softwareleveranciers het mogelijk hebben gemaakt om DBC’s digitaal te kunnen valideren zonder dat diagnose-informatie wordt opgenomen in de nota, is vervolgens uit het eindbedrag van de gedeclareerde DBC alsnog de diagnose te herleiden.

Daarmee is de uitwerking van deze bezwaarregeling in feite een treffend voorbeeld van onverantwoordelijk overheidsgezag dat rechterlijke oordelen meent te kunnen negeren door  moedwillig, onvolledig en onzorgvuldig uitvoering te geven aan de uitspraken van het CBb met betrekking tot privacy in de GGZ.

In september heeft de NZa haar evaluatierapport gepubliceerd waarin wordt geëvalueerd hoe de bezwaarregeling in de praktijk functioneert. Naar de mening van de KDVP is het evalueren van een bezwaarregeling die door de NZa nog niet effectief toepasbaar is uitgewerkt, volstrekt onzinnig. Hier kunt u onze brief dd 13-9-2013 aan de Directie Curatieve Zorg van VWS lezen, die wij in reactie op hun schrijven dd 30-8-2013 hebben verzonden.