KDVP zet Rouvoet voor het blok: “Als ZN de onder haar verantwoordelijkheid vallende zorgverzekeringen niet aanspreekt op aanpassing van hun onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, dan riskeert U een formeel handhavingsverzoek bij het CBP”

Gepubliceerd: 14 november 2014

In de afgelopen maanden is regelmatig gebleken dat zorgverzekeraars allerlei gegevens opvragen bij hulpverleners ofwel clienten die tot de diagnose herleidbare informatie bevatten, ondanks het feit dat in zulke gevallen een NZa privacyverklaring is aangeleverd.

Deze handelswijze is onverenigbaar met de kern van de uitspraak van het CBb van 2-8-2010, waarin is geoordeeld dat het belang van zorgverzekeraars bij deze informatie niet opweegt tegen het belang van vertrouwelijkheid bij de behandeling van psychische klachten. Omdat diagnose-informatie  bij de behandeling van psychische klachten raakt aan de kern van het persoonlijk leven moet naar het oordeel van de rechter voorkomen kunnen worden dat tot de diagnose herleidbare informatie bij zorgverzekeraars wordt aangeleverd.

De KDVP heeft op 11-11-2014 een dringend verzoek aan ZN gestuurd om haar leden alsnog aan te spreken op deze praktijken die in feite neerkomen op het in strijd met rechterlijke uitspraken onrechtmatig verzamelen van medische persoonsgegevens.

In deze brief spreken wij ZN - die als overkoepelende organisatie namens en met zorgverzekeraars verantwoordelijk is voor het opstellen van procedures en gedragsregels voor de verwerking van medische persoonsgegevens - aan op haar verantwoordelijkheid voor het onrechtmatig verzamelen en verwerken van medische persoonsgegevens als van de opt-outregeling gebruik wordt gemaakt en een privacyverklaring is afgegeven.

Wij verwachten nu binnen twee weken van de kant van ZN een duidelijk antwoord op onze concrete bezwaren.

Indien er op 25-11 nog geen bevredigende reactie is ontvangen, zal de KDVP over deze kwestie een formeel handhavingsverzoek bij het CBP indienen.

Hier kunt u de brief aan ZN lezen.