CBP kondigt uitstel aan in reactie op officieel handhavingsverzoek van de KDVP

Gepubliceerd: 20 oktober 2014

De KDVP heeft op 20 augustus 2014 een formeel handhavingsverzoek ingediend bij het CBP. Hier is dit handhavingsverzoek te lezen.

Aanleiding hiertoe is het feit dat er – ondanks een aantal hiertoe verplichtende rechterlijke uitspraken - binnen de opt-outregeling nog steeds geen mogelijkheid bestaat om digitaal te declareren zonder dat bij declaratie tot de diagnose herleidbare gegevens aan zowel de verzekeraar als het DIS worden aangeleverd.

In ons handhavingsverzoek aan het CBP spreken we het College met klem aan nu zonder verder uitstel handhavend op te treden tegen de NZa.

De NZa dient er namelijk voor te zorgen dat er bij afgifte van een privacyverklaring moet kunnen worden gedeclareerd zonder vermelding van diagnostische informatie. Ingeval van digitale declaraties mag de diagnose ook niet uit het gedeclareerde DBCtarief blijken.

Het CBP heeft de KDVP in een brief gedateerd op 26 september laten weten niet binnen de daarvoor geldende termijn van 8 weken op ons handhavingsverzoek te kunnen reageren en deze termijn derhalve met 4 weken te hebben verlengd. Volgens het CBP kan de KDVP nu uiterlijk 6 november 2014 een reactie van het CBP verwachten.