Verzekeraars eisen extra informatie bij declaratie

Gepubliceerd: 09 oktober 2014

Ons bereiken berichten dat verzekeraars bij contract meer diagnostische informatie bij zorgverleners opvragen dan is vastgelegd in de declaratieregeling van de NZa.

Het verplicht aanleveren van behandelinformatie – met doorbreking van het beroepsgeheim – mag alleen gevergd worden voorzover dit is bepaald en neergelegd in de declaratieregeling van de NZa. Dit houdt in dat zorgverzekeraars niet op eigen houtje met doorbreking van het medisch beroepsgeheim andere medische persoonsgegevens mogen opvragen, die niet zijn beschreven in de declaratieregeling van de NZa.

De declaratieregeling van de NZa bevat ook de opt-outregeling ofwel bezwaarregeling, die een uitwerking vormt van uitspraken van het CBb, inhoudende dat bij aanlevering van een ondertekende privacyverklaring geen diagnose-informatie hoeft te worden aangeleverd. In dit geval geldt dat het zorgverzekeraars überhaupt niet is toegestaan om diagnostische informatie op te vragen, noch voorafgaand aan noch na indiening van een declaratie.

Hier kunt u een standaardbrief vinden, die aan de NZa kan worden gezonden, als blijkt dat verzekeraars meer diagnostische informatie – zoals de reden van beëindiging van de behandeling - vragen dan bepaald is in de declaratieregeling van de NZa.