Magazine IBestuur besteedt aandacht aan fundamentele kritiek op het Landelijk Schakel Punt: LSP betekent einde beroepsgeheim

Gepubliceerd: 09 oktober 2014

Op 7-10-2014 is een volgend nummer (12) van het magazine IBestuur uitgebracht, waarin journaliste Petra Pronk in een artikel laat zien hoe het LSP - ondanks serieuze waarschuwingen en inhoudelijke kritiek op dit inherent onveilige informatiesysteem– met toenemende drang en dwang van zorgverzekeraars wordt doorgedrukt.

Vanaf 2015 zijn huisartsen gedwongen om de “noodzakelijke infrastructuur” voor elektronische uitwisseling van patiëntgegevens in orde te hebben. Zo niet, dan geen contracten met verzekeraars en dus geen vergoeding voor geleverde zorg.

De Stichting KDVP is betrokken bij de juridische procedures die VPHuisartsen voert tegen VZVZ als verantwoordelijke partij voor de private doorstart en ”uitrol” van het LSP.

Het artikel van Petra Pronk getiteld “Het LSP: het dossier waar niemand op zit te wachten” kunt u hier vinden.