Onze nieuwsbrief van september 2014 is uit!

Gepubliceerd: 23 september 2014

Het is een lijvig exemplaar geworden, maar er gebeurt dan ook veel op privacygebied. Er is alle reden tot grote waakzaamheid om te voorkomen dat het recht op privacy volledig wordt verkwanseld en ons medisch beroepsgeheim tot nul wordt gereduceerd. Hieronder stippen we een paar van de behandelde onderwerpen aan.

In de nieuwsbrief vertellen we u over ons formele handhavingsverzoek aan het CBP om daarmee het CBP “de duimschroeven aan te draaien”. Als privacytoezichthouder is het CBP bij uitstek verantwoordelijk om andere partijen – zoals de NZa, zorgverzekeraars, VWS – aan te spreken op het eindelijk eens realiseren van een effectieve opt-outregeling die het mogelijk maakt om zonder vermelding van diagnostische data digitaal te declareren bij afgifte van een privacyverklaring.

Zorgverzekeraars weigeren steeds vaker om papieren declaraties af te handelen die via restitutie zijn ingediend zonder vermelding van diagnose-informatie ook al is een privacyverklaring meegestuurd. De zorgverzekeraar vraagt dan voor afhandeling van deze declaraties om aan een medisch adviseur of onder zijn/haar verantwoordelijkheid werkend personeel alsnog diagnostische informatie aan te leveren. De KDVP legt uit waarom dit niet mag en niet kan!

Verder heeft VPHuisartsen besloten om in Hoger Beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht; dit omdat deze uitspraak onjuist en onvoldoende is gemotiveerd en voorbij gaat aan het feit dat met het LSP gekozen is voor een uiterst onveilig informatiesysteem met een “wijd openstaande achterdeur” en ten onrechte niet is gekeken naar een eenvoudiger en veiliger alternatief, hetgeen voorhanden is!

De KDVP heeft voor 2014 alsnog een lijst met privacytarieven samengesteld, die u kunt gebruiken bij het declareren in de Gespecialiseerde GGZ. Als u via de opt-outregeling wilt declareren - met afgifte van een privacyverklaring - kunt u deze lijst hanteren om het passende privacy-proof tarief voor uw DBC’s te bepalen. De zorgverzekeraar weet dan niet om welke diagnose het gaat, omdat elk tarief vaker in de lijst voorkomt. In deze lijst verwijst elk tarief niet meer direct naar èèn bepaalde diagnose. U vindt die lijst in onze nieuwsbrief.

Tenslotte willen we u op de hoogte brengen van het feit dat Minister Schippers het beroepsgeheim wil inperken bij zorgfraude en dat de IGZ bij grootschalige onderzoeken bij individuele hulpverleners medische dossiers wil kunnen inzien, zonder dat hierbij toestemming hoeft te worden gevraagd aan de patiënt/cliënt in kwestie.

Hier kunt u onze meest recente KDVP nieuwsbrief vinden.