Plannen van NZa en Minister dreigen privacy cliënten nog verder uit te hollen. Laat het CBP toe dat privacy binnenkort tot fictie wordt?

Gepubliceerd: 16 mei 2014

De KDVP heeft het CBP in een brief gewezen op een verdere uitholling van de privacy vanwege toegenomen mogelijkheden tot “matching van data” nu gegevens over de behandeling van cliënten in steeds meer verschillende databanken worden opgeslagen. Of behandelgegevens gepseudonimiseerd ofwel geanonimiseerd zijn verwerkt maakt weinig uit, als matching deze kan herleiden tot mensen van vlees en bloed. Als het CBP meent door anonimisering van gegevens de privacyrisico’s te kunnen doen afnemen, stemt zij in met een misleidende schijnveiligheid voor cliënten.

 

Verder heeft de KDVP het CBP laten weten zich ernstig zorgen te maken over het voornemen van NZa en Minister om vanaf 2015 de gehele DSM-IV diagnose op de factuur voor de generalistische basis GGZ op te nemen.

 

Daarnaast acht de KDVP het verwijtbaar en feitelijk onbestaanbaar dat de NZa het na twee rechterlijke CBb uitspraken nog steeds niet mogelijk heeft gemaakt om bij gebruikmaking van de opt-outregeling in de GGZ digitaal te kunnen declareren, zonder dat diagnosegegevens bij de zorgverzekeraar terecht komen. De KDVP acht het de taak van het College om NZa en Minister hierop aan te spreken.

 

Tenslotte vraagt de KDVP de aandacht van het CBP voor het zorgwekkende beleidsvoornemen om de eerdergenoemde opt-outregeling in de toekomst alleen te laten gelden voor zelfbetalers.

 

Hier kunt u de gehele brief aan het CBP lezen.