Wijziging tekst aangepaste Privacyverklaring Generalistische BasisGGZ (GBGGZ)

Gepubliceerd: 11 juli 2014

Om te voorkomen dat diagnose-informatie herleid kan worden uit de zorgzwaarte vermelding bij declaratie is door de KDVP een aangepaste NZa privacyverklaring (opgenomen in de KDVPnieuwsbrief van mei 2014) voor de generalistische basisGGZ opgesteld die voldoet aan de uitspraken van het CBb over een uitzonderingsregeling. In deze aangepaste privacy verklaring is een correctie aangebracht in de tekst van punt 5. Dit betreft de aanlevering van gegevens aan het DIS. Wij raden u aan de eerdere NZa privacyverklaring voor de GB GGZ niet meer te hanteren, maar te vervangen door de huidige, nieuwe versie.

Hier kunt u de juiste versie van de door ons aangepaste privacyverklaring voor de GB GGZ vinden.