Rechtszitting van VPHuisartsen tegen VZVZ over voortbestaan EPD/LSP a.s. vrijdag 25-4

Gepubliceerd: 22 april 2014

Op vrijdag 25 april om 9.00 uur dient in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van VPHuisartsen tegen VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie) over de private doorstart van het EPD/LSP dat eerder door de Eerste Kamer werd afgewezen. Omdat VZVZ verantwoordelijk is voor invoering en dataverwerking via het LSP is dat de gedaagde partij in deze procedure.

Omdat huisartsen/zorgverleners bij aansluiting op het EPD niet langer betrokken zijn bij de uitwisseling van patiëntinformatie zoals het beroepsgeheim van hen vergt en de toestemming van patiënten voor de uitwisseling van informatie via het LSP niet voldoet wordt VZVZ onrechtmatig handelen jegens huisartsen en patiënten ten laste gelegd.

Het kernprobleem van de doorstart van het EPD/LSP is dat gerichte informatie-uitwisseling van behandelinformatie op basis van expliciete en geïnformeerde toestemming niet mogelijk is (zie hierover ook www.specifieketoestemming.nl).

De zitting is voor een ieder toegankelijk. Mocht u deze zitting willen bijwonen dan raden wij u aan om in verband met veiligheidscontroles rond 8:30 uur bij de rechtbank aanwezig te zijn.