Internetcampagne van start vanaf 22-4: “Burgeractie wil dat arts en patiënt controle over medische privacy terugkrijgen”

Gepubliceerd: 24 april 2014

Op initiatief van de Stichting Bescherming Burgerrechten en de Stichting Privacy First is op 22-4 een internetcampagne gestart, waarbij burgers via een “zeggenschapsbrief” aan hun huisarts kunnen aangeven aan welke voorwaarden de uitwisseling van hun medische gegevens moet voldoen.

In het huidige LSP (voormalig EPD) geeft de patiënt een generieke toestemming. Dit betekent dat de toegang tot het medisch dossier geen beperkingen heeft en in beginsel alle medische gegevens toegankelijk zijn voor een ieder met een UZI-pas. Bovendien is nu al duidelijk dat de overheid het aantal zorgverleners dat in de toekomst toegang mag krijgen tot het medisch dossier zal uitbreiden.

Nu zijn noch arts noch patiënt betrokken bij de uitwisseling van behandelinformatie en hebben ze geen enkele zeggenschap over de uitwisseling van medische persoonsgegevens die via het LSP kunnen worden opgevraagd. Binnen het LSP-systeem is het bijgevolg niet mogelijk om gericht en selectief op basis van geïnformeerde toestemming medische behandelinformatie te verstrekken aan een specifieke derde, zoals het medisch beroepsgeheim dat wel vergt. Op deze wijze is het medisch beroepsgeheim een lege dop geworden, is de vertrouwelijkheid bij de behandeling niet meer te garanderen en ziet de patient zijn fundamentele recht op privacy verloren gaan.

Nu is er een – eveneens – digitaal systeem voor uitwisseling mogelijk waarbij arts en patiënt wel de controle houden over de uitwisseling medische gegevens. Zie hier het artikel “Elektronische zorgcommunicatie à la carte”.

 

Via de website van deze internetcampagne kan elke burger een “zeggenschapsbrief” aan de eigen huisarts zenden, waarmee aangegeven kan worden aan welke voorwaarden de uitwisseling van zijn/haar medische gegevens moet voldoen.

De campagnestandpunten, een voorlichtingsanimatie en de zeggenschapsbrief zijn vanaf 22-4 beschikbaar via: www.specifieketoestemming.nl

De missie en ondertekenaars zijn te vinden via: www.specifieketoestemming.nl/missie