Einde medisch beroepsgeheim? Overheid en zorgverzekeraars 2 handen op 1 buik

Gepubliceerd: 17 november 2014

In haar blog – dd 29-10-2014 - stelt Renske Leijten (SP Kamerlid) dat “het DBC financieringssysteem zo lek is als een mandje en fraudegevoelig”, maar dat “het beroepsgeheim niet geofferd mag worden om boeven te vangen”. Om het risico van fraude terug te dringen heeft Minister Schippers voorgesteld het medisch beroepsgeheim in te perken teneinde inzage in patiëntdossiers mogelijk te maken zodat eventuele fraude kan worden opgespoord. Renske vraagt zich in haar blog terecht af hoe het zover heeft kunnen komen dat overheid en minister een fundamenteel burgerrecht willen inperken om een fraudegevoelig systeem in de lucht te kunnen houden.

Hier vind u een link naar haar blog.

 

Verder hebben Minister Asscher en Minister Opstelten samen een wetswijziging uitgewerkt voor het opsporen van fraudeurs. Het gaat in dit geval om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen. Hiertoe krijgen gemeenten en overheidsinstanties de mogelijkheid om allerlei bestanden - opgeslagen bij verschillende instanties - bijeen te brengen in het zgn. Systeem Risico-Indicatie (SyRI), zodat een profiel van elke burger kan worden gecreëerd. Er is een lijst van 17 soorten bestanden opgesteld, waaronder ook zorgverzekeringgegevens, die via koppeling informatie kunnen verschaffen of er in een concreet, individueel geval mogelijk sprake is van fraude. De Raad van State heeft ernstige bedenkingen en spreekt van een “vergaande beperking van de persoonlijke levenssfeer”. Voorlopig lijkt Minister Asscher zich weinig aan te trekken van de Raad en borduurt verder op zijn oorspronkelijke plan.

Voor meer informatie kunt u hier het artikel “Doorlichten burgers sociale zekerheid” vinden dat op www.privacybarometer.nl is verschenen.

 

Tenslotte ligt het in de bedoeling om per 2015 de volledige DSM-IV diagnose te vermelden op de declaratie aan de zorgverzekeraar. Aan het slot van de Zembla-uitzending van 17-4-2014 wordt geconcludeerd dat zorgverzekeraars hiermee tot in detail kennis hebben over onze psychische gesteldheid. De Zembla-uitzending is terug te zien via http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-4-2014.

Gezien dit plan en eerder genoemde voorstellen om zoveel mogelijk data over individuele burgers te koppelen teneinde de burger “breed door te lichten” met als doel opsporing van fraude, blijft er van het beroepsgeheim niets meer over.

Dat betekent “einde beroepsgeheim”.