CBP schuwt de eigen verantwoordelijkheid als toezichthouder en negeert oordeel Rechtbank Amsterdam

Gepubliceerd: 14 juli 2014

In de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 13 november 2013 waarbij de door het CBP verleende goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars is vernietigd, wordt het CBP ook nadrukkelijk gewezen op haar verantwoordelijkheid om toe te zien op een effectieve implementatie van aangepaste - digitale - declaratieprocedures door zorgverzekeraars en NZa, zodat kan worden gedeclareerd zonder dat tot de diagnose herleidbare informatie wordt verstrekt ingeval een privacyverklaring is afgegeven.

De huidige, reeds gerealiseerde digitale declaratieprocedures, zoals inmiddels opgenomen in de declaratiesoftware, zijn ondeugdelijk en misleidend omdat diagnose- informatie nog steeds kan worden afgeleid uit het DBC-tarief waarop de declaratie is gebaseerd. De KDVP heeft NZa en CBP hier herhaaldelijk op gewezen. Helaas hebben zowel de NZa als het CBP het tot op heden nagelaten om handhavend op te treden tegen deze ondeugdelijke declaratieprocedures.

De Stichting KDVP heeft het CBP in een brief dd 8 juli 2014 aangesproken op haar vermijdende, lakse opstelling.