KDVP zet CBP aan tot actie via formeel handhavingsverzoek

Gepubliceerd: 25 augustus 2014

Aangezien het CBP op onze eerdere verzoeken om een aangepaste declaratieregeling af te dwingen nul op rekest heeft gegeven, heeft de KDVP besloten om een formeel handhavingsverzoek in te dienen.

Sinds de uitspraak van het CBb op 2 augustus 2010 zou het mogelijk moeten zijn om bezwaar te maken tegen de uitwisseling van tot de diagnose herleidbare informatie. De CBb rechter heeft in die uitspraak geoordeeld dat cliënten het recht hebben om - na ondertekening van een privacyverklaring – te weigeren dat op de declaratie tot de diagnose herleidbare informatie wordt opgenomen en aan de verzekeraar wordt doorgegeven. Nu de NZa in de afgelopen 4 jaar niet in staat is gebleken om een dergelijke digitale declaratiemogelijkheid voor cliënten in de GGZ te realiseren, is voor de KDVP de maat vol.

Aangezien het CBP bij uitstek een handhavende taak heeft waar het inbreuken op privacyrechten van burgers betreft, hoopt de KDVP nu met een formeel handhavingsverzoek bij het CBP af te dwingen dat zij de NZa – via oplegging van een last onder dwangsom – ertoe aanzetten de bewuste digitale declaratiemogelijkheid alsnog te realiseren.

Hier kunt u het formele handhavingsverzoek (dd 20-8) aan het CBP vinden.