Jim van Os hekelt bepaling zorgvraagzwaarte in GGZ

Gepubliceerd: 03 maart 2014

In het tijdschrift voor psychiatrie/jaargang 56/februari 2014 stelt Jim van Os: “Het falen van zorgvraagzwaartemodel 1.0 was voorspelbaar”. Volgens van Os is de manier waarop een cliënt met psychische problemen binnen het hiertoe ontwikkelde diagnostische systeem in een bepaalde zorgvraagzwaartecategorie wordt ingedeeld volstrekt at random. Hij stelt in zijn artikel dat deze vorm van diagnostiek gelijk staat aan een patiënt met tbc at random laten kiezen uit een serie van 10 pillen waarvan er slechts èèn daadwerkelijk genezend is. Het komt er dus op neer dat toewijzing tot een zorgvraagzwaartecategorie een kwestie van “gokken” is. Deze handelswijze kan niet anders dan schadelijk uitpakken voor de patiënt en staat op gespannen voet met het principe van “primum non nocere” (“ten eerste geen kwaad doen”) dat in de Hippocratische eed is vervat, aldus van Os.

Hier kunt u het volledige artikel lezen.