In een “kattebelletje” verdedigt de heer Rouvoet het beleid van ZN door te stellen dat zorgverzekeraars zich niet hoeven te verantwoorden

Gepubliceerd: 10 december 2014

Op onze brief van 27-11-2014 aan ZN waarin wij hen attenderen op het feit dat zorgverzekeraars medische persoonsgegevens op zodanige wijze verwerken dat dit niet alleen in strijd is met rechterlijke uitspraken van het CBb en de rechtbank Amsterdam, maar tevens met de Wet Bescherming persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), heeft de KDVP op 8-12 een antwoord van de heer Rouvoet ontvangen.

Wat betreft de verwerking van medische persoonsgegevens overeenkomstig procedures beschreven in de Gedragscode Zorgverzekeraars stelde Rouvoet al eerder dat ZN - nadat de goedkeuring van deze gedragscode op 13-11-2013 was vernietigd door de rechter - tijdig een aangepaste Gedragscode ter goedkeuring had voorgelegd aan het CBP.

In reactie daarop hebben wij de heer Rouvoet laten weten dat het CBP nu juist heeft beweerd dat er niet tijdig een aangepaste gedragscode ter goedkeuring aan hen is voorgelegd.

En in de brief van 8-12 is het volgens de heer Rouvoet zo dat het aan ZN is om te beslissen of er al dan niet een aan de uitspraak van de rechter aangepaste Gedragscode Zorgverzekeraars ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Met dit bedenkelijke en ronduit onjuiste standpunt wordt nu te kennen gegeven dat zorgverzekeraars zich niet behoeven te verantwoorden voor de wijze waarop bijzondere persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Naar het oordeel van de heer Rouvoet staan zorgverzekeraars kennelijk boven de wet.

Hier kunt u de volledige tekst vinden van dit opzienbarende “kattebelletje” van ZN.