KDVP dient formeel bezwaarschrift in tegen de NZa in verband met onvolledige regeling NR/CU-539 voor de generalistische basis GGZ

Gepubliceerd: 12 februari 2014

Stichting KDVP heeft op 9-2-2014 formeel bezwaar aangetekend tegen de door de NZa ingevoerde regeling NR/CU-539, waar het een onjuiste en onvolledige uitwerking bevat van de uitzonderingsregeling ofwel bezwaarregeling zoals de NZa die eerder heeft moeten formuleren op basis van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Deze regeling voor de generalistische basis GGZ voorziet niet in de mogelijkheid dat zorgverleners kunnen verhinderen dat diagnostische informatie bij declaratie naar de zorgverzekeraar gaat. In de “privacyverklaring” die als bijlage bij de regeling is gevoegd, ontbreekt namelijk de vermelding dat bij declaratie aan de zorgverzekeraar geen tot de diagnose herleidbare informatie wordt doorgegeven. Binnen de generalistische basis GGZ is het bij toepassing van deze regeling voor zorgverleners bovendien niet mogelijk te kunnen inzien en controleren welke diagnostische informatie - verpakt in het “patiëntprofiel” – bij declaratie bij de verzekeraar terecht komt.

Daarnaast is de regeling ook onvolledig waar het de mogelijkheid dient te bieden, dat zorgverleners kunnen controleren dat er daadwerkelijk geen tot de diagnose herleidbare informatie naar het DIS wordt gestuurd, als gebruik is gemaakt van de door cliënt en zorgverlener ondertekende “privacyverklaring” van de NZa. Hier kunt u het volledige bezwaarschrift lezen dat de KDVP tegen de NZa heeft ingediend.