Informatiegulzigheid van zorgverzekeraars in historisch perspectief geplaatst

Gepubliceerd: 06 februari 2014

Op de site www.vphuisartsen.nl is een artikel gepubliceerd van Ab van Eldijk, voorzitter van de KDVP, onder de titel "Beroepsorganisaties beseffen onvoldoende de gevolgen van de informatiseringsrevolutie". In dit artikel wordt de “informatiegulzigheid van zorgverzekeraars” in een breder historisch perspectief geplaatst. Nu zorgverzekeraars in staat worden gesteld om steeds meer data over cliënten te verzamelen, zijn ze tot een partij uitgegroeid die indrukwekkende sturingsmacht heeft verworven. Inmiddels zijn het de zorgverzekeraars die - enerzijds via voorwaarden en condities in contracten met zorgverleners en anderzijds via naturaverzekering en zorgbemiddeling - vraag en aanbod in de zorg vrijwel geheel beheersen. Overheid en beroepsorganisaties hebben steeds meer het nakijken en zouden zich kritischer moeten opstellen wil sturingsmacht worden behouden voor de publieke zaak: het realiseren van een effectieve, integere en hoogwaardige zorgverlening.