Zorgvraagzwaarte op declaratie onacceptabele en onnodige schending van privacy cliënt

Gepubliceerd: 25 januari 2014

In reactie op informatieverzoeken over de laatste stand van zaken rond de verplichte vermelding van zorgvraagzwaarte-informatie op de declaratie bij de behandeling van psychische klachten, heeft de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten (NVVP) gesteld dat deze verplichte doorgifte van informatie nog niet formeel geregeld is omdat "de privacy aspecten nog onder vuur liggen". 

De KDVP is van mening dat uitwisseling van medische behandelinformatie - waaronder diagnose-informatie - niet noodzakelijk is om zorgvraagzwaarte-informatie door te geven bij declaratie.

Op dit moment wordt onderhandeld over de vraag welke informatie zinvol/relevant is bij het bepalen van een zorgvraagzwaarte-indicator. In de onderhandeling hierover gaat men echter voorbij aan de fundamentele conclusie dat voor het vermelden van een valide zorgvraagzwaarte-indicatie op de declaratie geen uitwisseling van diagnose-informatie op persoonsniveau nodig is. Het is mogelijk om valide zorgvraagzwaarte-informatie aan te leveren zonder dat er op persoonsniveau privacygevoelige behandelinformatie via de declaratie wordt uitgewisseld. Medewerking aan deze niet noodzakelijke uitwisseling van medische persoonsgegevens is dan ook in strijd met het beroepsgeheim en privacyrechten van cliënten.