Voortschrijdende correspondentie met Rouvoet: Zorgverzekeraars plaatsen zichzelf buiten de rechtsorde door rechterlijke uitspraken over privacyrechten van burgers te negeren

Gepubliceerd: 05 februari 2015

Voortschrijdende correspondentie met Rouvoet: Zorgverzekeraars plaatsen zichzelf buiten de rechtsorde door rechterlijke uitspraken over privacyrechten van burgers te negeren. De KDVP is van mening dat voor een dergelijke organisatie van zorgverzekeraars geen plaats is in ons zorgbestel.

 

Naar aanleiding van de brief van ZN aan de KDVP dd 8-12-2014 (zie onder nieuwsbericht dd 10-12-2014) heeft de KDVP een indringend verzoek geschreven aan ZN om zijn leden – de zorgverzekeraars – aan te spreken op het respecteren van de rechterlijke uitspraken.

 

ZN is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor het opstellen van regels en procedures ten aanzien van de verwerking van medische persoonsgegevens. ZN dient er als opsteller van deze regels en procedures voor te zorgen dat deze worden aangepast indien rechterlijke uitspraken dit vergen.

 

Met onze brief dd 29-1-2015 voert de KDVP de druk op om te realiseren dat zorgverzekeraars uitvoering geven aan uitspraken van het CBb en van de rechtbank Amsterdam, die ondermeer inhouden dat aangepaste declaratieprocedures moeten worden ingevoerd die het mogelijk maken om bij afgifte van een privacyverklaring te declareren zonder de aanlevering van diagnose-informatie.

 

Omdat nog steeds geen aangepaste declaratieprocedures zijn gerealiseerd waarmee de uitwisseling van diagnose-informatie effectief kan worden voorkomen, is sprake van het bewust onrechtmatig verwerken van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars.

 

Momenteel is er ook geen geldige, door het CBP goedgekeurde, Gedragscode Zorgverzekeraars. De rechtbank Amsterdam heeft de eerdere goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars vernietigd in haar uitspraak op 13-11-2013.

In onze correspondentie met ZN zegt de heer Rouvoet hierover dat het geheel aan de zorgverzekeraars zelf is om een – aan de rechterlijke uitspraak aangepaste - Gedragscode ter goedkeuring voor te leggen aan het CBP.

 

Met deze reactie gaat de heer Rouvoet echter geheel voorbij aan het feit dat de goedkeuring van de in de Gedragscode Zorgverzekeraars beschreven verwerkingsprocedures door de rechter zijn vernietigd omdat deze geen juiste uitwerking vormen van wet en verdrag.

Door de in de Gedragscode beschreven procedures voor de verwerking van medische persoonsgegevens niet aan te passen aan de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, resulteert ook het negeren van deze rechterlijke uitspraak in het bewust onrechtmatig verwerken van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars.

 

Omdat in de Gedragscode ten onrechte ook geen duidelijke criteria zijn uitgewerkt voor het proportioneel, getrapt (van beperkte controles op basis van gegeneraliseerde informatie tot detailcontroles) uitvoeren van materiële controleprocedures, ontbreekt op dit moment de voor deze controle procedures noodzakelijke legitimatie.

 

Hier kunt u onze brief dd 29-1-2015 aan de heer Rouvoet van ZN lezen.