KDVP dient voorstel in ter verbetering van de privacy binnen de GGZ bij het College voor de Rechten van de Mens

Gepubliceerd: 01 mei 2015

Het College voor de Rechten van de Mens is in 2012 opgericht. Zij definiëren hun missie als volgt: “Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten ( inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland”.

Ten behoeve van hun “strategisch plan 2016-2019” worden organisaties uitgenodigd om een voorstel in te dienen over een onderwerp waarop het College zich in de komende drie jaar zou kunnen richten. De KDVP heeft in haar voorstel aandacht gevraagd voor een betere privacybescherming van cliënten binnen de gezondheidszorg.