TV programma “De Monitor” maakte uitzending over de dreigende teloorgang van het medisch beroepsgeheim; hoe zorgverzekeraars in patiëntendossiers van huisartsen kunnen kijken zonder medeweten van de patiënt zelf

Gepubliceerd: 10 september 2015

Op 6-9-2015 was er op npo 2 een uitzending van TV programma “De Monitor” over materiële controles die zorgverzekeraars bij huisartsen uitvoeren naar aanleiding van door hen ingediende declaraties. Als declaraties te ver boven of onder een bepaalde norm uitkomen en de bewuste huisarts kan hier geen aannemelijke verklaring voor geven, dan mag de zorgverzekeraar zonder medeweten en ook zonder toestemming van de patiënt een detailcontrole uitvoeren.

 

De uitzending wist via met name concrete voorbeelden en interviews helder over te brengen:

 

dat controle procedures die geen uitwisseling vergen van medische persoonsgegevens ten onrechte niet worden benut (subsidiariteit),

 

dat “de winst van controles via inzage van medische dossiers” niet opweegt tegen het belang van het medisch beroepsgeheim en tegen het belang van vertrouwelijkheid bij de behandeling van patiënten (proportionaliteit),

 

en last but not least dat inzage van medische dossiers alleen mogelijk is (overeenkomstig het medisch beroepsgeheim) op basis van specifieke, geïnformeerde toestemming (de patiënt moet weten welke informatie met wie voor welk doel wordt uitgewisseld).

 

Hier kunt u de 30 minuten durende uitzending getiteld “Dokters in de knel” alsnog bekijken.